LITERATŪRAS NOZARE

 

Nozares prioritātes:

Nozare izskata projektus, kas saistīti ar→

• oriģinālliteratūras darbu tapšanu un izdošanu;
• Latvijas literatūras tulkojumiem;
• literatūras procesu fiksēšanu, izpēti, dokumentēšanu un izdošanu periodisko izdevumu formā un interneta vidē;
• Latvijas literatūras paraugu tulkojumiem un to izdošanu svešvalodās;
• cittautu daiļliteratūras tulkojumiem un to izdošanu latviešu valodā;
• zinātnisku pētījumu sagatavošanu publicēšanai un publicēšanu (t.sk., konferences, semināri u.c.);
• literāru pasākumu organizēšanu;
• Latvijas grāmatniecības popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs; 
• filozofisku un kulturoloģisku tekstu tulkošanu;
• bibliotēku darbību;
• valodniecību.

Finansējums netiek piešķirts:

• projektiem, kas saistīti ar oriģināldramaturģijas darbu tapšanu un izdošanu, kā arī oriģināldramaturģijas darbu tulkošanu un izdošanu svešvalodās (šos projektus izskata Teātra mākslas nozare);
• radošo stipendiju projektiem pirmo oriģinālliteratūras darbu un tulkojumu tapšanai;
• izdevumu atkārtotai publicēšanai.

Iesniegšana

Projektu pieteikumi savlaicīgi jāiesniedz personīgi VKKF birojā, Rīgā, K.Valdemāra ielā 20, (1.stāvā) vai jānosūta pa pastu pēc kārtējās projektu konkursa izsludināšanas.

Nozares ekspertu komisija:
Normunds Vīksne - nozares priekšsēdētājs, Raitis Šmits, Ingūna Elere, Mārīte Balode, Jānus Johansons, Kārlis Krūmiņš, Indriķis Veitners, Anna Rozenvalde, Māris Čačka - nozares priekšsēdētājs, , Inga Šteimane

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Zaiga Henkele, tālrunis 67503177, 26320185
e-pasts: zaiga@kkf.lv