VKKF Filmu mākslas ekspertu komisijas priekšsēdētāja
Latvijas Kultūras akadēmijas profesore, mākslas zinātņu doktore. Latvijas kinomākslai veltītu monogrāfiju "Latvijas pirmās filmas", "Tu, lielā vakara saule! Esejas par modernismu Latvijas filmās", "Inscenējumu realitāte: Latvijas aktierkino vēsture", "Es varu tikai mīlēt... Sievietes tēls Latvijas filmās", "Kino Latvijā: 1920 - 1940"   un daudzu zinātnisku publikāciju autore un līdzautore.