VKKF mērķprogrammas “Neakadēmiskās mūzikas atbalsts” 2023. gada 2. projektu konkursā atbalstīti 10 projektu pieteikumi par kopējo summu 48 770 eiro.  No tiem 3 projekti  saistīti ar dalību mūzikas industrijas konferencēs, 1 projekts ir konkurences veicināšanas pasākums (konkurss),  6 projekti  saistīti ar koncertdarbību ārpus Latvijas.

Šīs programmas mērķis ir stiprināt Latvijas neakadēmiskās mūzikas industrijas kā nozīmīgas radošo industriju un tautsaimniecības nozares konkurētspēju un eksportspēju, atbalstot ieiešanu ārvalstu tirgos, kā arī atbalstīt Latvijas mūzikas izpildītājus un veicināt jaunradi.

 

Atbalstīto projektu saraksts: https://ej.uz/neakademiska_23_2

 

VKKF mērķprogrammā „Latviešu oriģinālmūzika” 2023. gada 2. projektu konkursā atbalstīti 57 projekti par kopējo summu 64 597 eiro. No tiem ar pilnu pieprasītā finansējuma apjomu atbalstīti 9 projekti; ar daļēju – 48 projekti. Lielākais finansējums piešķirts projektiem: Vilnis Šmīdbergs - Kurzemes svīta/ Liepājas Simfoniskais orķestris; Anna Fišere (Ķirse) - “Mandragora”  stīgu orķestrim, mecosoprānam un elektronikai / Sinfonia Concertante; Jēkabs Jančevskis - Koncertuvertīra kamerorķestrim / Latvijas Koncerti.

Konkursa mērķis: atbalstīt jaunu dažādu žanru un stilu oriģināldarbu radīšanu, sekmējot radošās darbības izcilību.

Atbalstīto projektu saraksts: https://ej.uz/LV_originalmuzika_23_2

 

Mērķprogrammā “Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem” septembrī piešķirtas 2 stipendijas par kopējo summu 3 600 eiro.