Kurzemes plānošanas reģions izsludinājis projektu pieņemšanu "Latvijas Valsts mežu” un VKKF atbalstītajā "KURZEMES KULTŪRAS PROGRAMMĀ 2019. gadā”: https://www.kurzemesregions.lv/apstiprinata-latvijas-valsts-mezu-un-vkkf-atbalstita-kurzemes-kulturas-programma-2019-gada/ 

Vidzemes plānošanas reģions izsludina kultūras projektu konkursu „Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Vidzemes kultūras programma 2019”. Pretendentus aicina iesniegt projektu pieteikumus no 2019. gada 4. marta līdz 29. martam - http://www.vidzeme.lv/lv/vpr_jaunumi/47/132040/    Notiks seminārs par projektu sagatavošanas nosacījumiem, informācija - http://www.vidzeme.lv/lv/jaunumi_vidzeme/3/132048/  

Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) izsludina Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” Latvijas valsts mežu finansētās Zemgales Kultūras programmas – 2019 projektu konkursu - https://www.zemgale.lv/component/k2/item/230-izsludina-projektu-pieteikumu-pienemsanu-zemgales-kulturas-programma-2019 

Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas "Atbalsts kultūras programmām reģionos" atklātu projektu konkursu "Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2019" - http://visitlatgale.com/lv/news/view?id=284