Līdz 24. novembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 21.11.2017.(pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mūža stipendiju programmā.