Noslēdzies šā gada 1. kultūras projektu konkurss Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras, Starpdisciplināru projektu nozarēs.

Noslēgušies konkursi mērķprogrammās:
“”Latvijas valsts mežu” un VKKF atbalsts kultūras programmām reģionos”,
„Muzeju nozares attīstības programma”,
„"Latvijas skolas somas" satura radīšana”,
„Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, „Pieteikumu sagatavošana Nacionālajam nemateriālā kultūras mantojuma sarakstam”,
„Atbalsts profesionālo radošo organizāciju līdzdalībai starptautiskās kultūras organizācijās”.

Finansējuma saņēmējiem līgumi jānoslēdz līdz šā gada 30. martam.

VKKF mērķprogrammā „Radošā darba stipendijas pilnmetrāžas spēlfilmu un pilnmetrāžas animācijas filmu scenāriju veidošana”, izvērtējot iesniegto pieteikumu kvalitāti, mērķprogrammas ekspertu komisija nolēma mērķprogrammas konkursā līdzekļus nepiešķirt, un nolēma izsludināt atkārtotu konkursu, nosakot sekojošus termiņus: pieteikumu iesniegšana no 26.03.2018. līdz 20.04.2018. plkst. 12:00; rezultāti pēc 25.05.2018.