Līdz 2019. gada 22. novembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 19. novembrim (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammu konkursos:
"Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi";
"Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts";

"Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos".

Līdz 2020. gada 17. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 13. janvārim (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammā "Mazbudžeta pilnmetrāžas filmu ražošana".