Informējam, ka Valsts kultūrkapitāla fonds ir uzsācis trīs gadu mērķprogrammu īstenošanu.

Mērķprogrammā “Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts” pieteikumi jāiesniedz 3 gadu periodam (no 01.01.2022.-31.12.2024.) - programma paredzēta organizāciju atbalstam, kas plāno darbību sistemātiski un ilgtermiņā. 2023. gada un 2024. gada plānotajā programmā varēs veikt precizējumus, iesniedzot iepriekšējā perioda atskaiti un precizēto tāmi kārtējam gadam.

Mērķprogrammā "Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi" finansējumu var pieprasīt: