Atbalsta programma Covid-19 ietekmētajiem kultūras pasākumu rīkotājiem „Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija”  izsludināta pieteikumu pieņemšana.

Pieteikumu iesniegšana 5. kārtai  līdz 2021. gada 6. decembrim plkst. 12:00 uz esošā konkursa nolikuma nosacījumiem, izmaiņas joprojām tiek saskaņotas. Rezultāti - pēc šā gada 13.decembra.

Izmaksas 4.kārtā tiek veiktas šā gada 2. un 3.decembrī!

 

Nolikums te„Kultūras pasākumu rīkotāju biļešu kompensācija” 

Pieteikšanās kompensācijām par pasākumiem, kuriem bija jānoris Ministru kabineta izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim, tiks izsludināta pēc atbalsta programmas nolikuma grozījumu saskaņošanas Eiropas Komisijā. Pēc Eiropas Komisijas lēmuma par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu pieņemšanas, tiks apstiprināti grozījumi programmas nolikumā, attiecīgi pagarinot programmas darbības termiņu un sludinātas atkārtotas pieteikumu pieņemšanas kārtas.