Noslēgušies konkursi mērķprogrammās:
 „Valstiski nozīmīgi pasākumi”

„Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos”,

“Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts” LiteratūrasMūzikas un dejas mākslasTeātra mākslasFilmu mākslasVizuālās mākslasKultūras mantojumaTradicionālās kultūrasDizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs. 

Vēstules par konkursu rezultātiem, kā arī informācija par līgumu slēgšanas kārtību un līguma nosacījumiem tiks sagatavota pēc 04.01.2021.