Noslēdzies otrais šī gada kultūras projektu konkurss un konkursi mērķprogrammās

 

Noslēdzies 2022. gada 2. kultūras projektu konkurss; kopumā deviņās kultūras nozarēs atbalstīti 516 projekti, piešķirtais finansējums - EUR 1 511 451. Rezultātus skatīt šeit.

Plašāka informācija par konkursos atbalstītajiem projektiem (t.sk. projekta apraksts u.c.) šeit: https://kulturasdati.lv/lv/projekti (iesakām meklēšanu veikt pēc projekta nosaukuma). 

Projektu konkursa mērķis ir veicināt kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu; finansēt fizisko un juridisko personu jaunrades un pētniecības projektus kultūras jomā; sekmēt izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu kultūras jomā; veicināt starptautisku sakaru attīstību, Latvijas mākslas un kultūras popularizēšanu pasaulē; sekmēt jaunradīto kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai. 

 

 Nozare

Iesniegto

projektu

skaits 

Pieprasītais

finansējums

EUR

 

Atbalstīto

projektu

skaits    

Piešķirtais

finansējums

EUR 

% piešķirtais

pret pieprasīto 

 Dizains un arhitektūra  78  588 100  32  104 120  17  %
 Filmu māksla  57  464 560  28  185 036  39  %
 Kultūras mantojums  175  891 888  90  223 914  25  %
 Literatūra  139  522 944  78  219 635  42  %
 Mūzikas un dejas māksla  175  1 128 388  101  295 124  26  %
 Starpdisciplināri projekti  100  610 870  32  82 603  13  %
 Teātra māksla  78  649 722  27  112 877  17  %
 Tradicionālā kultūra  69  249 709  32  68 961  27  %
 Vizuālā māksla  173  1 080 371  96  219 181  20  %
 Kopā  1044  6 186 556  516  1 511 451  24  %

  

Mērķprogrammā "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja" atbalstīts 61 projekts par 400 tūkstošiem eiro

Tāpat noslēdzies konkurss mērķprogrammā "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja". Šajā konkursā tika iesniegti 92 projektu pieteikumi, pieprasītais finansējums – EUR 844 425; atbalstīts 61 projekts, piešķirtais finansējums EUR 400 000. Šīs programmas mērķis ir stiprināt to organizāciju kapacitāti un darbību, kas nodrošina Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto elementu ilgtspēju un attīstību (atbalsts sniegts 20 organizācijām), kā arī veicināt Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto koprepertuāra nozaru amatiermākslas kolektīvu – koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru un kokļu mūzikas ansambļu, kā arī vokālo ansambļu  – jaunradi un jauna kultūras piedāvājuma rašanos tradīcijas ietvaros ārpus tradicionālā starpsvētku perioda procesa (atbalsts sniegts 41 projektam).  Rezultātus skatīt šeit.

Plašāka informācija par konkursos atbalstītajiem projektiem (t.sk. projekta apraksts u.c.) šeit: https://kulturasdati.lv/lv/projekti (iesakām meklēšanu veikt pēc projekta nosaukuma).

 

Piešķirtas 13 radošā darba stipendijas Ukrainas pilsoņiem

VKKF mērķprogrammas “Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem” ietvaros radošās stipendijas piešķirtas 13 Ukrainas pilsoņiem šādās nozarēs: Mūzikas un dejas māksla, Vizuālā māksla, Teātra māksla, Tradicionālā kultūra un Filmu māksla.

Šī programma izveidota ar mērķi sniegt atbalstu radošām personām kultūras nozarē – Ukrainas pilsoņiem, kara bēgļiem, kuri raduši patvērumu Latvijā, radošā darba veikšanai, tādējādi veicinot turpmāko radošo darbību un sadarbību ar Latvijas kultūras organizācijām. Vienreizējā radošā darba stipendija tiek piešķirta uz 3 mēnešiem, un tās apmērs ir EUR 1 800 (jeb 600 EUR/mēnesī). 

Rezultātus skatīt šeit.

 

Projektu konkursa statistika Infogram: https://infogram.com/2022-gada-2-projektu-konkurss-vkkf-1ho16vozrwpy84n?live

 

! Uzmanību projektu pieteicējiem, kuri saņem ziņas par konkursa rezultātiem:

Tā kā nosūtītais pielikums par konkursa rezultātiem tiek automātiski ģenerēts un izsūtīts no sistēmas, tas var nekorekti atspoguļoties skatīšanās režīmā, ja mēģina atvērt nosūtīto pielikumu telefonā vai pārlūkā skatīšanās režīmā.

Aicinām nosūtīto pielikumu atvērt datorā vai, ieejot VKKF pieteikumu sistēmā sadaļā "Pievienotie dokumenti", lejupielādēt lēmuma failu.