VKKF 2023. GADA 2. PROJEKTU KONKURSĀ PIEŠĶIR FINANSĒJUMU 536 PROJEKTIEM NEPILNU 2 MILJONU EIRO APMĒRĀ

VAIRĀKU MĒRĶPROGRAMMU KONKURSOS SADALĪTS FINANSĒJUMS 450 000 EIRO APMĒRĀ

 

2023. gada 2. projektu konkursā deviņās kultūras nozarēs atbalstīti 536 projekti par kopējo summu 1 957 766 eiro. Kopumā šoreiz tika iesniegti 1 178 projekti, pieprasot finansējumu vairāk kā 6,5 miljonu eiro apmērā. Tādējādi: atbalstīti ir 45,5% projektu pieteikumu.

 

2023-2

Iesniegto projektu skaits

Atbalstīto projektu skaits

% skaits pieteiktie pret atbalstītajiem

Pieprasītais finansējums EUR

Piešķirtais finansējums EUR

% piešķirtais pret pieprasīto

Dizains un arhitektūra

76

32

42,1%

453 207

129 866

28,7%

Filmu māksla

74

47

63,5%

592 153

217 509

36,7%

Kultūras mantojums

143

88

61,5%

661 148

223 341

33,8%

Literatūra

164

70

42,7%

860 059

483 108

56,2%

Mūzikas nozare

218

102

46,8%

1 207 258

290 927

24,1%

Starpdisciplināri projekti

108

35

32,4%

607 513

125 688

20,7%

Skatuves mākslu nozare (Teātra māksla)

95

38

40,0%

641 669

152 349

23,7%

Tradicionālā kultūra

81

36

44,4%

329 235

87 672

26,6%

Vizuālā māksla

219

88

40,2%

1 237 527

247 336

20,0%

kopā konkursā

                      1 178

536

45,5%

6 589 769

1 957 796

29,7%

 

Atbalstīto projektu saraksts: https://ej.uz/ProjektuKonkursi2023_2

 

Jāatzīmē, ka literatūras nozarē šajā konkursā tika sadalīts papildu finansējums aptuveni 300 tūkstošu eiro apmērā, ko ar VKKF padomes lēmumu piešķīra lasīšanas veicināšanas programmai "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija", kā arī grāmatu iepirkumiem un pasākumiem bibliotēkās. Padome lēma, ka šāds finansējuma palielinājums atsevišķai nozarei ir vienreizējs un attiecināms tikai uz 2023. gadu, pieņemot, ka turpmākajos gados lasīšanas veicināšanas pasākumiem finansējums tiks nodrošināts no citiem finansējuma avotiem (iepriekš šīs aktivitātes tika finansētas no Kultūras ministrijas budžeta).

 

Mērķprogrammu konkursos atbalstīti 60 projekti vairāk kā 450 tūkstošu eiro apmērā

 

Mērķprogrammā Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja finansējums piešķirts 50 projektiem kopumā 450 tūkstošu eiro apmērā.

 

Jana Vērdiņa, Latvijas Nacionālā kultūras centra Vēsturisko zemju un nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vadītāja:

“Mērķprogrammas "Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja" mērķa - stiprināt to organizāciju kapacitāti un darbību, kas nodrošina Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā (https://www.nematerialakultura.lv/) iekļauto elementu ilgtspēju un attīstību – sasniegšanai konkursā tika saņemti 104 pieteikumi, 31 pieteikums pārstāvēja saraksta daļu, kas saistīta tieši ar elementu kopienu organizācijas kapacitātes stiprināšanu, nodrošinot pasākumus elementa ilgtspējai, saglabāšanai, tālāknodošanai un attīstībai. Finansēti 23 projekti, kas paredz gan kultūrtelpu stiprināšanu (Upīte, Rucava, Kurzemes lībieši, Vidzemes lībiskā kultūrtelpa), gan tradicionālo amatu prasmju saglabāšanu (Mazsalacas dubulto cimdu adīšana, Gaujas plostnieku tradīcija u.c.), gan citus pasākumus NKM elementu saglabāšanai (Pomoras vecticībnieku zīmju dziedāšanas tradīcijas tālāknodošana,  danču tradīcijas saglabāšana u.c.).

73 saņemtie pieteikumi saistīti ar atbalstu Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstībai, finansēti 27 pieteikumi, kuru rezultātā tiks veicināta Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto koprepertuāra nozaru amatiermākslas kolektīvu – koru, deju kolektīvu un kokļu ansambļu – jaunrade un jauna kultūras piedāvājuma rašanās tradīcijas ietvaros ārpus tradicionālā starpsvētku perioda procesa. Sagaidāmi koncertuzvedumi “Broņislavai Martuževai – 100” (sieviešu koris “Dzintars”), “citāDs citāTs” (jauniešu koris “Balsis”), deju uzvedumi “Zvaigžņu rakstā ierakstīts” (“Vektors”), “Man dancīšu nepietrūka” (“Zelta sietiņš”), kā arī citu nozarei būtisku pasākumu īstenošana.

Programma ir nozīmīgs atbalsts nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, diemžēl daudz labu ieceru nebija iespējams finansēt gan programmai pieejamā finansējuma dēļ, gan klasiskās pieteikumu iesniedzēju kļūdas dēļ – nevērība pret konkursa nolikuma prasībām.”

 

Mērķprogrammā Radošo braucienu atbalsts Filmu mākslas nozarē finansējums 1 400 eiro apmērā piešķirts 4 projektiem, savukārt mērķprogrammā “Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem” atbalstīti 6 stipendiju pieteikumi par kopējo summu 10 800 eiro.

 

mērķprogramma

Iesniegto projektu skaits

Atbalstīto projektu skaits

% skaits pieteiktie pret atbalstītajiem

Pieprasītais finansējums EUR

Piešķirtais finansējums EUR

% piešķirtais pret pieprasīto

Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja

104

50

48%

1 330 805

450 000

33,8%

Radošo braucienu atbalsts Filmu mākslas nozarē

6

4

67%

3 465

1 400

40,4%

Radošo stipendiju programma Ukrainas pilsoņiem

6

6

100%

10 800

10 800

100,0%

 

Atbalstīto projektu saraksts mērķprogrammās: https://ej.uz/Merkprogrammas23 

 

Infogram dati par 2. projektu konkursu: https://infogram.com/2-projektu-konkurss-vkkf-2023-1hdw2jpw89nrp2l