Mērķprogrammā “Neakadēmiskās mūzikas atbalsts” piešķirti kopumā 50 000 eiro 11 projektiem. Saņemti tika 17 pieteikumi par kopējo summu 134 485 eiro.

Šī konkursa virsmērķis ir stiprināt Latvijas neakadēmiskās mūzikas industrijas kā nozīmīgas radošo industriju un tautsaimniecības nozares konkurētspēju un eksportspēju, atbalstot ieiešanu ārvalstu tirgos, kā arī atbalstīt Latvijas mūzikas izpildītājus un veicināt jaunradi.

Atbalstītie projekti: https://ej.uz/NeakademiskaMuzika23