Kārtējais VKKF konkurss programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšanai tiks izsludināts 2022. gada septembrī. Kopējais konkursā pieejamais finansējums plānots apmēram 100 000 eiro apmērā.

 Konkursa mērķis ir sekmēt profesionālu, regulāri pieejamu kultūras norišu radīšanu bērnu un jauniešu auditorijai (1.–12.klase) dažādos žanros vai to apvienojumā. Tiks sagaidīts, ka norises ietver ar mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem skaidri izteiktu saturisko vēstījumu, ļauj izzināt daudzveidīgus mākslas procesus, rosina diskusijas un emocionālo līdzpārdzīvojumu, kā arī veido izpratni par Latvijas kultūras vērtībām un laikmetīgajām izpausmēm kopumā.

 Būtiski konkursa kritēriji: norises ir pieejamas visā mācību gada laikā, tām ir samērīgas izrādīšanas izmaksas, tās ir veidotas konkrēta vecumposma auditorijas vajadzībām. Konkursā plānots atbalstīt gan klātienes, gan digitālas kultūras norises, īpašu uzmanību veltot  kompaktām un mobilām norisēm.

 Aicinām šiem kritērijiem atbilstošus projektus iesniegt tieši programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšanai paredzētajā konkursā.

 Kultūras norises, kas radītas ar citos VKKF konkursos piešķirto finansējumu un kas atbilst programmas “Latvijas skolas soma” mērķim, var pieteikt iekļaušanai programmas kultūras norišu piedāvājumā https://www.km.gov.lv/lv/kulturas-norises-berniem-un-jauniesiem.

 Plašāk par programmu: www.latvijasskolassoma.lv.