Jauna VKKF mērķprogramma  “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja”.

Šīs programmas mērķis ir stiprināt to organizāciju kapacitāti un darbību, kas nodrošina Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā (https://www.nematerialakultura.lv/) iekļauto elementu ilgtspēju un attīstību.

Mērķprogrammas  līdzekļus piešķir konkursa kārtībā. 2022. gada konkursā mērķprogrammā pieejams finansējums EUR 400000 apmērā.

Projekta pieteikums sistēmā jāiesniedz līdz 2022. gada 29. aprīlim, plkst. 23.59

 Mērķprogrammai  ir šādi apakšmērķi:

1. atbalstīt Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļauto nemateriālā kultūras mantojuma elementu (izņemot Dziesmu un deju svētku tradīciju) ilgtspēju un attīstību, stiprinot elementu kopienu organizāciju kapacitāti;

2. atbalstīt  Dziesmu un deju svētku tradīcijas attīstību, veicinot Dziesmu un deju svētku tradīcijā iesaistīto koprepertuāra nozaru amatiermākslas kolektīvu – koru, deju kolektīvu, pūtēju orķestru un kokļu mūzikas ansambļu, kā arī vokālo ansambļu  – jaunradi un jauna kultūras piedāvājuma rašanos tradīcijas ietvaros ārpus tradicionālā starpsvētku perioda procesa.

Mērķprogrammā var pieteikties amatiermākslas kolektīvi, kuri piedalās Dziesmu un deju svētku procesā, bet paralēli tam veido arī savas programmas un uzstājas ar repertuāru, kas nav saistītas ar Dziesmu un deju svētku programmu, tādējādi attīstot šo tradīciju plašāk.

Nolikums

Instrukcija pieteikumu iesniegšanai

Plašāk par jauno mērķprogrammu: https://ej.uz/nematerialasKulturas

 

Kontaktinformācija:
projektu kuratore Līga Ribicka, tālrunis 26673992,
e-pasts: liga@kkf.lv