Ir izsludināts šī gada trešais projektu konkurss deviņās kultūras nozarēs: Dizaina un arhitektūras, Filmu mākslas, Kultūras mantojuma, Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Starpdisciplināru projektu, Teātra mākslas, Tradicionālās kultūras un Vizuālās mākslas nozarēs.  Trešajā projektu konkursā kopējais sadalāmais finansējums ir vairāk kā EUR 1,4 miljoni.

Mērķprogrammas “Latviešu oriģinālmūzika” projektu konkursa finansējums šajā kārtā ir EUR 65 914. 

“Programmas “Latvijas skolas soma” satura radīšana” pieejamais finansējums EUR 100 000.

 

  

 

 

 

 

Ņemot vērā VKKF projektu konkursos pieejamo finansējuma apjomu,  turpmāk projektu konkursos VKKF atbalsta / līdzfinansē radošo procesu, piešķirot radošā darba stipendiju, izmantojot kalendārā mēneša aprēķina formulu. Stipendijas apmērs pielīdzināts vidējai valsts neto darba algai mēnesī, minimālais piešķiramais stipendijas apmērs ir 457 EUR (0,5 mēnešu stipendija), maksimālais stipendijas apmērs ir 5 484 EUR (6 mēnešu stipendija).

 Lūdzu skatīt radošā darba stipendijas aprēķināšanas skaidrojumu ar piemēru šeit.

 

Ja rodas neskaidrības par pieteikuma iesniegšanu elektroniskajā sistēmā, e-pasta adrese konsultācijām: info@kkf.lv