Atgādinām, ka saskaņā ar konkursu nolikumiem VKKF nereģistrē izskatīšanai konkursos projektus, kuru iesniedzēji nav savlaicīgi - līgumos noteiktajos termiņos - nokārtojuši iepriekšējās saistības ar VKKF.