Daļēji mainoties Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) ekspertu komisiju sastāvam, 2023. gada maijā darbu uzsāk 28 jauni eksperti, savukārt 28 eksperti turpina darbu. 

Nozaru ekspertu komisijas izvērtē iesniegtos projektus un sniedz VKKF padomei atzinumu par līdzekļu sadalījumu projektu īstenošanai,  kā arī pārrauga piešķirto līdzekļu izmantojumu.  VKKF ir astoņas nozaru ekspertu komisijas, un katrā no tām ir septiņi cilvēki – attiecīgās kultūras nozares speciālisti. Ekspertu pilnvaru laiks ir divi gadi. 

VKKF padome saskaņā ar apstiprināto konkursa nolikumu nolēma, ka 

no 2023. gada maija eksperta pienākumus uzsāks: 

Filmu mākslas nozarē – Inga Blese, Arta Ģiga, Kristīne Želve, Linda Krūkle, Ieva Romanova;

Kultūras mantojuma nozarē – Una Sedleniece, Ilze Zariņa, Ināra Bula;  

Literatūras nozarē – Egīls Venters, Daina Sirmā, Zita Kārkla, Iveta Ratinīka;  

Mūzikas nozarē – Ilona Breģe, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Indriķis Veitners, Sanita Sējāne;  

Dizaina un arhitektūras nozarē – Artūrs Analts, Inese Baranovska, Edgars Bondars;  

Skatuves mākslu nozarē – Rūta Pūce, Lauma Mellēna-Bartkeviča, Elita Bukovska;  

Tradicionālās kultūras nozarē – Sandis Kalniņš, Edmunds Šūpulis, Baiba Dumpe;  

Vizuālās mākslas nozarē – Maija Kurševa, Šelda Puķīte, Arta Vārpa. 

 

Ekspertu komisiju sastāvu skatīt šeit.